A Budapest Airport Zrt. és a CEWE Magyarország közös fotókiállításán minél szebb, érdekesebb, emlékezetesebb repülőtéri pillanatokat szeretnénk megmutatni a nagyvilágnak.

Jelentkezés

A pályázat témája

Lassan újra megtelnek a várók, de addig is nosztalgiázzunk kedvenc fotóitokkal, amelyeket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről való induláskor, vagy érkezéskor készítettek!  Biztosan készítettetek fotót az épületről, a búcsúzásról, a viszontlátásról, a terminálon eltöltött időről. Osszátok most meg velünk kedvenceiteket, jelentkezzetek a Budapest Airport Zrt. és a CEWE
Magyarország Kft. közös fotópályázatára

Jelentkezés módja és feltételei
Jelentkezni maximum 3 fotóval lehet, melyeket
        JPG formátumban,
        és legalább 300 DPI felbontásban kell eljuttatnod hozzánk.

A nevezés díjtalan!

Beküldési határidő:
2020. június 30. 23:59

A határidőre beérkezett fotókat szakmai zsűri javasolja kiállításra és díjazza!

A fotópályázat véget ért.

Beküldött fotók

Szabályzat

A Budapest Airport Zrt. „Budapest Airport-CEWE fotópályázat – Legemlékezetesebb reptéri pillanatok fotópályázat” pályázatának hivatalos szabályzata.

1. A FOTÓPÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

1.1. „Budapest Airport-CEWE fotópályázat – “Legemlékezetesebb reptéri pillanatok fotópályázat “továbbiakban elnevezésű pályázat (a továbbiakban:

Pályázat”) szervezője a Budapest Airport Zrt. (Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, a továbbiakban: “Szervező” vagy „Budapest Airport”)

2. A FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Pályázatban Pályázóként részt vehet (továbbiakban: „Pályázó”)

 • minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy – aki a Nyereményjáték időtartama alatt a cewefotopalyazat.hu oldalon meghirdetett CEWE regisztrációs felületen a Pályázatban meghirdetett helyszínen készült, és a várost, város részletét vagy annak ez egyik nevezetességét bemutató saját fotóját legalább 12 megapixel méretben és 300 dpi felbontásban feltölti, továbbá megadja a Szervező által kért információkat.

2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva

 • a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottjai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja); – a másokban megbotránkozást, félelmet keltő obszcén vagy pornográf anyagokat feltöltő Pályázó.

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2020. június 18. 11:00 órától – 2020. június 30. 11:59 óráig tart.

 1. július 2. napján  a beérkezett pályázatok alapján hirdeti ki a zsűri a nyertes pályázatokat.

4. A PÁLYÁZAT MENETE

4.1 A Pályázó a cewefotopalyazat.hu oldalon meghirdetett CEWE regisztrációs felületen regisztrál és feltölti a reptéren készült fotóját, azaz jelentkezik a Pályázatra. A feltöltő felületen kötelezőnek jelölt mezők kitöltése kötelező, anélkül a pályázat érvénytelen.

4.2 Minden pályázó pályázatának feltöltésével nyilatkozik arról, hogy a feltöltött kép a saját szellemi terméke, melyet a Budapest Airport felhasználhat. A nyerteseknek az alábbi nyilatkozatot alá kell írnia a kiállítás megnyitója előtt. (Hozzájárulok ahhoz, hogy a mellékelt, általam készített fényképfelvételt a Budapest Airport Zrt. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér; Cg. 01-10-044665) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren időbeli és területi korlátozás nélkül felhasználhassa, kiállíthassa, bemutathassa, hasznosíthassa és a nyilvánosság számára közzétehesse. Kijelentem és szavatosságot vállalok továbbá arra, hogy a fényképfelvételt én készítettem és az azon szereplő személyek a felvétel elkészítéséhez hozzájárulásukat adták.)

5. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

A nyertes pályázó fotóját a BUD:Gallery kiállítótérben a Szervező kiállítja. A döntőbe jutott pályamunkák a kiállítótérben elhelyezett CEWE fotókönyvben megtekinthetők a kiállítás ideje alatt. A BUD:Gallery kiállítótér a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2-es termináljának érkezési szintjén, az A és B terminált összekötő folyosón található. A kiállítás végén a pályázókhoz eljuttatjuk a kinyomtatott képüket, ha erre igényt tartanak.

Minden nyertes páros meghívást kap a Kiállítás megnyitójára (Tervezett időpont: 2020. július 20.)

6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Nyeremény vonatkozásában a nyertes Pályázót (Nyertes) a Szervező e-mailben értesíti, legkésőbb 2020. július 3-ig.

6.2. A Nyertesnek 1 naptári napja van arra, hogy a megadott elérhetőségeken a Szervezőnek visszajelezzen arról, hogy a Nyereményként megjelölt fenti lehetőséggel kíván-e élni és átküldje a lenti adatokat, dokumentumokat.

Az értesítést követően a Szervező kéri az eredeti fénykép nagy felbontásba (legalább 12 megapixel méretben és 300 dpi felbontásban) történő átadását, az értesítésben megjelölt személyes adatokat (a megnyitó eseményen való részvételhez), illetve egy nyilatkozatot, melyben a Nyertes igazolja, hogy a fotót ő készítette, az az ő tulajdona, és hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Airport BUD:Gallery kiállítóterében megjelenjen az Általa beküldött fotó. Ezen nyilatkozat kiadásának megtagadása esetén vagy amennyiben a Nyertes a nyereményként megjelölt fenti lehetőséggel mégsem kíván élni, a Nyertes fotója nem kerül kiállításra.

6.3. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményt a jelen játékszabálynak megfelelően fel tudja használni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.4. Ha a Nyertes cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény felhasználására és igénybevételére csak a törvényes képviselője / gondnoka – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő – közreműködésével jogosult (törvényes képviselő / gondnok hozzájárulásával vagy a törvényes képviselő / gondnok Nyertes képviseletében történő eljárásával).

6.5. Ha a Nyertes a 6.2. pontban foglaltak szerint az erre nyitva álló határidőn belül nem jelentkezik, vagy a szükséges adatokat, dokumentumokat nem küldi át, vagy visszajelzése negatív tartalmú, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

6.6. A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 6.7. Az esetleges kiállítás megnyitó helyszínére történő utazás költségeit a Nyertes viseli.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A Pályázók a Pályázatban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak

 • hogy a Szervező a Pályázók személyi adatait és személyes jellegű információit (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Pályázat lebonyolítása és dokumentálása, valamint külön engedéllyel marketingtevékenység céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázattal kapcsolatosan a Pályázat szervezőjétől a Pályázattal kapcsolatos tartalmú e-mail üzeneteket kapjon. A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a newsletter@bud.hu email címre elküldött levélen keresztül vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést megteheti a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (pontos személyes adatait feltüntetve); Budapest Airport Zrt.(1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) címen.

 • nevük, képmásuk illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, foto és video anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Nyereményjátékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Pályázó cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10 – 2:24.§-ai szerint történik.
 • hogy Szervező ilyen irányú kérése esetén a fentieket aláírt nyilatkozattal is megerősítik.
  • A Pályázók a Pályázatra való jelentkezésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Budapest Airport Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) mint „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és Partnerei marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis további harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra.
  • A hivatalos Nyereményjáték szabály hozzáférhető a cewefotopalyazat.hu weboldalon.
  • A Nyereményjátékról részletes információk cewefotopalyazat.hu weboldalon érhetők el.
  • A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.
  • A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, illetve a pályázattól elálljon, továbbá arra, hogy a beérkezett pályázatok alapján Nyertest nem választ A módosításról, kiegészítésről, elállásról a

Szervező a cewefotopalyazat.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük látogatását honlapjainkon és örülünk, hogy érdeklődik a Budapest Airport Zrt. „Budapest Airport-CEWE – Legemlékezetesebb reptéri pillanatok!” fotópályázata iránt.

A pályázat szervezője a Budapest Airport Zrt. (Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér.

A fotópályázaton megadott adatok kezelője a CEWE Magyarország Kft.

I. Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

Cégjegyzékszám: 01-09-664654

E-mail elérhetőség: info@cewe.hu

Telefonszám: 06-1-451-1088

(a továbbiakban: CEWE)

II. Általános rendelkezések

A CEWE-nél tiszteletben tartjuk ügyfeleink, vevőink, megrendelőink, szolgáltatásaink felhasználóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők, valamint a képeken megjelenő egyéb érintettek (a továbbiakban: Érintettek) magánszféráját. Az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat az ajánlatunk/szolgáltatásunk minőségének javítását/jobbítását szolgálja. Az Érintettek személyes adatainak védelme és biztonsága különösen fontos a CEWE számára. Az Érintettek személyes adatainak védelmét a CEWE teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy az Érintettek mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, illetve online fotó szolgáltatásunk használata során, továbbá, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra általunk. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre honlapunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a CEWE semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben az Érintett meglátogatja honlapunkat, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja az Érintettek bizonyos személyes adatait, így az Érintett IP címét, a megrendelés céljából felhasznált feltöltő szoftvert (ActiveX, Flash, Java stb.), a kapcsolatkezelés azonításához szükséges Session_ID-t, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és pontos időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat az Érintett szabad akaratából, önként pl. honlapon történő regisztráció keretében, megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során, pályázat (versenykiírás) vagy egy online pályázat keretében adta meg.

Az Érintettek képmásai a fotótermékek kidolgozása/elkészítése céljából az online galérián, amely kizárólag megrendelőink, ügyfeleink, felhasználóink számára érhető el, a feltöltést követő 30 napig tárolódnak. Ezen kívül a CEWE egy online tárhelyet (album memóriát) biztosít megrendelői, ügyfelei, felhasználói részére, amit tetszés szerint jogosultak felhasználni annak érdekében, hogy a képmásaikat hosszabb időtartamra tárolják, megőrizzék. A megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak bármikor lehetősége van arra, hogy töröljék feltöltött képmásaikat az online galériából vagy az album memóriából és arra is, hogy amennyiben szeretnék, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegyék képmásaikat.

A megrendelés befejezését (elkészítését) és kiszállítását követően az Érintettek képmásai 6 hétig kerülnek a gyártásban/termelésben megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. Ezt követően a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.

IV. Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a bejelentkezés, a jelszó, a címadatok, a fizetési módjaival kapcsolatos információk, a hitel/bankkártya adatok vagy a beszedési megbízáshoz kapcsolódó számlaadatok kizárólag titkosított kapcsolatokban (HTTPS / SSL) kerülnek továbbításra (átadásra) és biztonsági szervereken kerülnek tárolásra. Az elektronikus fizetési folyamatot a Computop cég bonyolítja.

Ügyfélszolgálatunk magas fokú rendelkezésre állásának (elérhetőségének) biztosítása érdekében, alkalmanként külső szolgáltatók támogatnak minket. A külső szolgáltatók nyilatkozatot tesznek arról, hogy a CEWE által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, továbbá a CEWE rendszeresen felülvizsgálja a rendelkezések betartását, hogy nagyon magas adatvédelmi követelményeink teljes mértékben teljesüljenek.

A kifizetések feldolgozásához/lebonyolításához, a szükséges fizetési adatokat átadjuk (továbbítjuk) a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és adott esetben általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy az Érintett által a megrendelés során kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak.

A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre (nyilvánosságra hozatalra) harmadik (magán) személyekkel szemben.

V. A célhoz kötöttség elve

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. Az Érintettek személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében, különösen a weboldalak technikai adminisztrációjához kerülnek felhasználásra. Az Érintettek személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra, amennyiben az Érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta, azzal, hogy az Érintett bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

VI. A Call Center hívásrögzítéseivel kapcsolatos adatkezelés

A CEWE Call Centert üzemeltet, mely egyrészről információs vonalként, másrészt panaszügyintézési csatornaként funkcionál. A CEWE a hívásokat rögzíti, tárolja és szükség esetén visszahallgatja.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén a CEWE-nek nem áll módjában a telefonbeszélgetést lefolytatni.

A hívásrögzítésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint kezel adatot a CEWE.

Adatkör

1. a hívó fél által megadott személyes adatok (pl. név, lakcím, megrendelési azonosító, panaszjegyzőkönyv és szavatossági igény rögzítéséhez szükséges adatok, stb.)

2. hívó fél hangja

Adatkezelés célja

1. A kellően magas színvonalú és panaszügyintézés, valamint szavatossági igényérvényesítés esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás biztosítása a telefonos ügyintézők utólagos ellenőrizhetősége által.

2. A telefonbeszélgetések tartalmára vonatkozó, ügyféllel fennálló jogvita esetén a jogvita könnyebb tisztázása a hangfelvétel visszahallgatása által.

Adatkezelés időtartama

a hangfelvétel rögzítésétől számított 2 év

Amennyiben a hangfelvétellel kapcsolatban felmerült jogvita miatt indokolt, úgy a CEWE az adatokat – jogos érdekből – a fent meghatározott adatkezelési időtartamoknál hosszabb ideig (a jogvita jogerős elbírálásáig) kezeli.

Az adatkezelés időtartamának végén a CEWE a kezelt adatokat (hangfelvételeket) végérvényesen és helyreállíthatatlan módon törli a rendszereiből.

Az adatkezelésre kizárólag az érintett személyek előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az érintettek azáltal adják meg, hogy a hívás alapján felépült vonalat nem szakítják meg.

Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulni a hangfelvétel rögzítéséhez, úgy a vonalat meg kell szakítani. Ez esetben az érintett kérdésével, panaszával postai úton vagy e-mailben keresheti meg a CEWE, mely eljárási formák esetében nem kerül sor hangfelvétel rögzítésére.

A hangfelvételeket a CEWE szüksége esetén továbbíthatja bíróság, ügyvéd, fogyasztóvédelmi hatóság vagy békéltető testület részére.

VII. Adatfeldolgozás

A CEWE szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek) csomagolásával, kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon kell, hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a CEWE az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során kiemelt figyelmet fordít az adat- és titokvédelmi előírások betartatására, ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a CEWE-vel kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A CEWE az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214

Email: info@cewe.de

Szerverhousing-szolgáltató:

EWE TEL GmbH

Székhely: Cloppenburger Strasse 310, D-26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 3723

Email: info@ewe.de

Futárok:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Email: managementgroup@gls-hungary.com

FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

Email: info@foxpost.hu

Átadópont partnerüzletek: a link alatt található lista szerint

https://cewe.hu/uzletkereso.html

Call Center szolgáltató:

United Call Centers Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Cégjegyzékszám: 05-09-018137

E-mail: info@unitedcallcenters.hu

VIII. Hírlevél

Amennyiben az Érintett feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében az Érintettnek joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

IX. Sütik használata

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunkat (annak meglátogatását) és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink számára, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik. Beállíthatja akként a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k elhelyezéséről továbbá a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja. A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat.

Névtelen felhasználói adatok gyűjtése

Ezen a weboldalon az Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) és a Google Inc. (Google Remarketing webes elemzési technológia) és a Refined Labs GmbH (https://www.refinedlabs.com/) webes elemzési technológiájával marketing és optimalizálási céllal gyűjtenek és tárolnak személyes adatokat, azonban név szerint nem azonosítják a felhasználókat, az adatokat a felhasználói profilok álnevesítését követően használják a látogatók viselkedésének elemzésére (mi iránt érdeklődnek), szolgáltatásaink minősége javításának és az igényeknek megfelelő kialakításának értékelésére. Ezek olyan rövidebb szövegfájlok, amelyeket helyben tárolnak a webhely látogatójának számítógépén, és így amennyiben ismét felkeresi weboldalunkat, weboldalunk megismeri honlap látogatóját. Az álnév alatti felhasználói profilok nem kerülnek egyesítésre (összekapcsolásra) az álnév hordozójával kapcsolatos személyes adatokkal az érintett személy konkrét, kifejezett hozzájárulása nélkül.

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatóak:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Refined Labs GmbH: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa

X. Az adatkezelés biztonsága

A CEWE megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a technológiai fejlődéssel összhangban.

XI. Érintett jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:

1. Az érintett hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)

Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog

Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok – például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték – fennáll.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

5. A tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XII. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben úgy érzi az Érintett, hogy a CEWE megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cewe.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Bírósági jogorvoslat:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a CEWE-vel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatóság eljárása:

Az Érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának Hozzánk, kérjük, forduljon Hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdélyi Ákos

Cím: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

E-mail elérhetősége: adatvedelem@cewe.hu

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.11.29.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this